Nadmorski Park Krajobrazowy

źródło: www.chlapowo.net.pl

źródło: www.chlapowo.net.pl

Został utworzony w 1978 roku jako czwarty park krajobrazowy w Polsce. Celem powołania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) była ochrona unikalnego w Polsce nadmorskiego krajobrazu oraz całego bogactwa przyrodniczego i kulturowego.
Ochroną objęto pas nadmorski od Białogóry wraz z Półwyspem Helskim i Zatoką Pucką. Chronione są tutaj cztery typy przymorskiego krajobrazu: klifowy, wydmowy, zalewowy i nizinno – torfowiskowy. Utworzono tu liczne rezerwaty przyrody służą ochronie najważniejszych przyrodniczo fragmentów parku.

Nadmorską specyfikę NPK podkreśla charakter roślinności wydm – muraw napiaskowych, nadmorskiego boru sosnowego, łąk i szuwarów halofilnych (słonolubnych) oraz zbiorowisk naklifowych. Bogata pod względem gatunkowym jest fauna NPK, na co wpływa duże zróżnicowanie nisz ekologicznych, położenie na trasie wiosennych i jesiennych przelotów.

Na naszej stronie chcemy przedstawić ten uroczy fragment polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Znajduje się na tym terenie oprócz interesujących obiektów przyrodniczych także wiele miejscowości turystycznych.