Rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki

źródło: www.debki.info.pl

źródło: www.debki.info.pl

Rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki położony jest w dolnym biegu rzeki Piaśnicy nieopodal miejscowości Dębki na Równinie Błot Przymorskich. Powstał w roku 1959, ma powierzchnię 56,23 ha. Ma charakter łąkowy.  Celem ochrony jest zachowanie rzadkich obecnie zbiorowisk roślinnych, które w przeszłości były typowe dla brzegów niewielkiej rzeki – zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, mokrych psiar, licznych fitocenoz szuwarów, młak niskoturzycowe, acidofilnego lasu brzozowo-dębowego, lasu dębowego oraz różnych stadiów zarastania starorzeczy z charakterystycznymi dla nich narażonymi na wyginięcie roślinami. Rezerwat leży na obszarze Równiny Błot Przymorskich, która powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Flora w rezerwacie Piaśnickich Łąk liczy 308 gatunków, w tym aż 28 gatunków zagrożonych wyginięciem na Pomorzu, a 7 zagrożonych w skali kraju. Wiele z tych roślin występuje tu masowo – turzyca, turzyca dwustronna, woskownica europejska. Bardzo licznie występuje również: turzyca Hartmana i Hosta, selrnica żyłkowana, mieczyk dachówkowaty, oman wierzbolistny, groszek błotny czy fiołek mokradłowy. Stwierdzono tu także gatunki specjalnej troski: tajęża jednostronna, gnieźnik leśny, turzyca drobna.

Więcej o Dębkach można znaleźć na stronie: www.debki.com.pl