Rezerwat przyrody Dolina Chłapowska

źródło: www.chlapowo.net.pl

źródło: www.chlapowo.net.pl

Krajobrazowy rezerwat przyrody „Dolina Chłapowska” położony jest na Kępie Swarzewskiej, na północny-zachód od Chłapowa, administracyjnie we Władysławowie. Powstał w 2000 r., zajmuje powierzchnię 24,83 ha. Celem jego powstania jest zachowanie krajobrazu nadmorskiej doliny erozyjnej w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej wraz z charakterystyczną roślinnością. Jest to obszar o wybitnych walorach krajobrazowych – dolina ma długość około pół kilometra, jej dno jest wyraźnie wcięte i miejscami osiąga głębokość przeszło 40 metrów. Dolina charakteryzuje się dużym spadkiem, gdyż różnica poziomów miedzy górnym odcinkiem a wylotem na nadmorskiej plaży wynosi 50m.

źródło: www.chlapowo.net.pl

źródło: www.chlapowo.net.pl

Dolina Chłapowska – zwana też przez mieszkańców Rudnikiem – to nadmorska dolina erozyjna.  Rozwijała się w dwóch cyklach morfogenetycznych. W pierwszym z nich powstała i rozwinęła się szeroka dolina, której pierwotne dno jest zawieszone na klifie na wysokości około 16 metrów. Dzisiejsza dolina jest prawdopodobnie niewielkim, górnym odcinkiem dawnej Doliny Chłapowskiej, która mogła mieć od 8 do 16 km. Była to forma dojrzała, kiedy transgresja morska o dużym natężeniu oraz wzmożona abrazja przerwały jej cykl rozwojowy. W drugim okresie rozwoju w starą, rozległą formę dolinną wcięła się znacznie młodsza forma erozyjna o charakterze parowu. Dno tej formy nawiązuje do współczesnej bazy erozyjnej, jaką stanowi poziom Bałtyku.

Na zboczach doliny szczególnie licznie występuje żarnowiec miotlasty, znajdują się tu stanowiska gatunków objętych ochroną: rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity, turzyca piaskowa, wilżyna ciernista, paprotka zwyczajna, pierwiosnka pospolita, porzeczka czarna oraz gatunki uznane za rzadkie na Pomorzu tj. wilżyna rozłogowa, bażyna czarna, szczwół plamisty.

źródło: www.chlapowo.net.pl

źródło: www.chlapowo.net.pl

Jest to miejsce polowań myszołowa, natomiast gęste, cierniste krzewy rokitnika, róży, głogów oraz jałowca są dogodnym miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków m.in.: gąsiorka, jarzębatki, zięby. W okresie jesienno-zimowym owoce tych krzewów stanowią ważną bazę pokarmową dla ptaków przelotnych i zimujących: kwiczoła, jemiołuszki i innych.

W Dolinie Chłapowskiej znajdują się tu stanowiska archeologiczne tzw. kultury grobów skrzynkowych, ślady wykorzystywania doliny przez rybaków do transportu łodzi i ryb oraz ślady użytkowania wychodni węgla brunatnego w połowie XIX wieku. Była to również trasa przejścia wojsk szwedzkich po wylądowaniu na południowym wybrzeżu Bałtyku w czasie „potopu szwedzkiego”. Świadectwem myśli technicznej lat dwudziestych ubiegłego wieku jest przecięcie doliny wysokim nasypem, po którym biegnie tzw. Droga Nadmorska. Pod nasypem poprowadzono ponad 50 metrowy tunel pełniący funkcje komunikacyjne i hydrologiczne.

Więcej o Chłapowie znajdziesz na stronie: www.chlapowo.net.pl