Rezerwat przyrody Przylądek Rozewski

źródło: www.jastrzebiagora.pl

źródło: www.jastrzebiagora.pl

Krajobrazowy rezerwat przyrody Przylądek Rozewski powstał aby zachować fragment wybrzeża klifowego porosłego przeszło stuletnim lasem mieszanym z udziałem buka oraz ochrona stanowiska jarzębu szwedzkiego. Utworzony w 1959 r. Zajmuje powierzchnię 12,15 ha. Położony w Rozewiu na terenie miasta Władysławowo.

Klif został utworzony w wyniku abrazyjnej działalności fal morskich Bałtyku. W latach 20. ubiegłego wieku proces abrazji został zatrzymany przez zbudowanie betonowej opaski.

źródło: www.jastrzebiagora.pl

źródło: www.jastrzebiagora.pl

Na terenie rezerwatu odnotowano 196 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne gatunki objęte ochroną: kukułka Fuchsa (narażony na wymarcie w skali kraju), wawrzynek wilczełyko (gatunek rzadki), bluszcz pospolity, rokitnik zwyczajny, gnieźnik leśny (zagrożony wymarciem na Pomorzu Zachodnim), jarząb szwedzki (narażony na wymarcie w skali kraju), występuje tu wymierający składnik flory Pomorza – stokłosa gałęzista, gatunki narażone na wymarcie na Pomorzu Zachodnim (czerniec gronkowy, wierzba czarniawa) oraz gatunki rzadkie (głóg odgiętodziałkowy, łopian gajowy).

Ze względu na bliskość osiedli ludzkich oraz brak sąsiedztwa większych kompleksów leśnych jest to nieatrakcyjny teren dla zwierzyny płowej i czarnej. W okresie migracji można tu zaobserwować wiele gatunków drobnych ptaków śpiewających. Znajduje się tu rewir lęgowy kruka Corvus corax.

latarnia-rozewie-01

źródło: www.jastrzebiagora.pl

Na terenie Rozewia znajdują się ślady osadnictwa neolitycznego (cmentarzyska grobów skrzynkowych). Położenie Rozewia sprawia że już od wczesnego średniowiecza rozwija się tu tradycja palenia ognisk ostrzegawczych dla rybaków i kupców płynących do Gdańska. Od końca XII wieku nieprzerwanie działa tu latarnia morska. Obecnie usytuowane są tu dwie dziewiętnastowieczne latarnie, w tym jedna funkcjonująca. Znajduje się w niej również Muzeum Latarnictwa i wystawa poświęcona Stefanowi Żeromskiemu. Jest to także miejsce ważne dla historii Polski – odbyły się tu dwie bitwy morskie floty gdańskiej z okrętami krzyżackimi, przymusowe lądowanie króla Zygmunta III Wazy (1598), lądowanie wojsk szwedzkich w okresie „potopu”. W latach 20. XX wieku Rozewie stało się symbolicznym fragmentem wybrzeża polskiego, bywali tu między innymi gen. Józef Haller, Stefan Żeromski, którego imieniem nazwana została latarnia morska.

Więcej o Rozewiu znajdziesz na stronie: www.rozewie.com.pl