Dębki

Rezerwat Przyrody Widowo

Rezerwat przyrody Widowo położony jest na Mierzei Kaszubskiej, niecały kilometr na północny-wschód od miejscowości Dębki. Powstał w 1999 r., ma powierzchnię 97,10 ha. To leśny rezerwat przyrody o przeważającym krajobrazie w części północnej zalesionej wydmy, natomiast w południowej jest to brzeżna strefa pradoliny.

Celem ochrony jest głównie zachowanie interesującego zespołu form wydmowych (wały i pagóry wydmowe, wydmy paraboliczne, niecki i rynny deflacyjne, różnokształtne obniżenia miedzywydmowe), zespołów lasów mieszanych dębowo-sosnowych i bażynowych borów nadmorskich oraz rzadkich gatunków roślin.

Wydmy w rezerwacie powstały głównie w holocenie w wyniku działalności morza i wiatru, nałożone są na starszą rzeźbę glacjalną. Równina Błot Przymorskich powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Na licznych tu torfach, które pokryte zostały piaskami eolicznymi rosną cenne gatunki flory. Charakterystyczna jest duża grupa storczyków: kruszczyk rdzawolistny, tajęża jednostronna, podkolan biały czy widłaki jałowcowaly i goździsty. Inne gatunki roślin chronionych: paprotka zwyczajna, turzyca piaskowa, pomocnik baldaszkowaty, naparstnica zwyczajna. Występują tu również liczne, stare okazy dębów szypułkowych o średnicy pnia na wysokości 130 cm ok. 80 cm.

 

Rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki

źródło: www.debki.info.pl

źródło: www.debki.info.pl

Rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki położony jest w dolnym biegu rzeki Piaśnicy nieopodal miejscowości Dębki na Równinie Błot Przymorskich. Powstał w roku 1959, ma powierzchnię 56,23 ha. Ma charakter łąkowy.  Celem ochrony jest zachowanie rzadkich obecnie zbiorowisk roślinnych, które w przeszłości były typowe dla brzegów niewielkiej rzeki – zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, mokrych psiar, licznych fitocenoz szuwarów, młak niskoturzycowe, acidofilnego lasu brzozowo-dębowego, lasu dębowego oraz różnych stadiów zarastania starorzeczy z charakterystycznymi dla nich narażonymi na wyginięcie roślinami. Rezerwat leży na obszarze Równiny Błot Przymorskich, która powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Flora w rezerwacie Piaśnickich Łąk liczy 308 gatunków, w tym aż 28 gatunków zagrożonych wyginięciem na Pomorzu, a 7 zagrożonych w skali kraju. Wiele z tych roślin występuje tu masowo – turzyca, turzyca dwustronna, woskownica europejska. Bardzo licznie występuje również: turzyca Hartmana i Hosta, selrnica żyłkowana, mieczyk dachówkowaty, oman wierzbolistny, groszek błotny czy fiołek mokradłowy. Stwierdzono tu także gatunki specjalnej troski: tajęża jednostronna, gnieźnik leśny, turzyca drobna.

Więcej o Dębkach można znaleźć na stronie: www.debki.com.pl