Hel

Rezerwat przyrody Helskie Wydmy

Rezerwat przyrody Helskie Wydmy jest typu florystycznego o formie krajobrazu wydmowej. Położony na terenie gminy Hel we fragmencie pasa technicznego przy nadmorskim brzegu. Powstał 5 grudnia 2006 r. o powierzchni 108,48 ha. Celem ochrony w tym rezerwacie przyrody to zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, w szczególności bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego. Krajobraz został ukształtowany w wyniku akumulacji piasku przez fale morskie, przybrzeżne prądy i wiatr.

Na tym obszarze możemy spotkać cenne gatunki flory specyficzne dla warunków wydmowych czyli takie jak np. mikołajek nadmorski, honkenia piaskowa, wydmuchrzyca piaskowa, czy piaskownica zwyczajna.

Więcej o Helu znajdziesz na stronie www.hel.info.pl