Rezerwat przyrody Babnica

Rezerwat przyrody Babnica

Rezerwat przyrody Babnica położony jest na mierzei Kaszubskiej, około 1 km na północny-zachód od Białogóry. Utworzony w 1996 r., zajmuje powierzchnię 2,04 ha. Rezerwat o typie florystycznym na zalesionej wydmie parabolicznej, które zostały ukształtowane w holocenie w wyniku wędrówek piasków. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych starego bukowo-dębowego lasu rosnącego na zboczu wydmy, ze stanowiskami porostów będących reliktowymi gatunkami lasów pierwotnych.

Na glebach bielicowe, gleba właściwa jest słabo wykształcona znajduje się tu 79 gatunków porostów, z czego ponad połowa znajduje się na czerwonej liście porostów ginących i zagrożonych, m.in.: granicznik płucnik, brodaczka kępkowa, gatunki z rodzaju Pertusaria. Flora roślin naczyniowych jest wyjątkowo skromna, co jest wynikiem ubogiego i mało zróżnicowanego podłoża. Występują tu cztery gatunki objęte częściową ochroną: kruszyna pospolita, turzyca piaskowa, bagno zwyczajne, paprotka zwyczajna. Jest to miejsce bytowania zwierzyny czarnej i płowej, lisa, a stare dziuplaste buki są miejscem lęgowym różnych dziuplaków.