Wierzchucino

Długosz Królewski w Wierzchucinie

Rezerwat przyrody Długosz Królewski w Wierzchucinie położony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Równinie Błot Przymorskich, 3 km na wschód od miejscowości Wierzchucino, na północ od jeziora Żarnowskiego. Powstał w 2003 roku i zajmuje powierzchnię 148,19 ha. To florystyczny rezerwat o formie krajobrazowej pradoliny.  Równina Błot Przymorskich powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Celem ochrony jest utrzymanie jednego z dwóch największych stanowisk wieloletniej paproci – długosza królewskiego oraz największej populacji widłaka jałowcowatego w regionie gdańskim, zachowanie pozostałości torfowiska wysokiego i przejściowego wraz z właściwymi dla tych ekosystemów gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi.

Na obszarze rezerwatu przeważają gleby torfowe powstałe głównie z torfów przejściowych i wysokich, w niewielkim zakresie z torfów niskich, na znacznej powierzchni podlegające procesowi murszenia. Na których występują cenne gatunki flory: długosz królewski (największa populacja w skali Pomorza Gdańskiego), widłak jałowcowaty (występuje tutaj masowo tworząc skupienia na powierzchni kilkuset, a w wyjątkowych przypadkach nawet paru tysięcy metrów), żłobik koralowy (gatunek zagrożony w skali Pomorza), narecznica grzebieniasta (gatunek narażony w skali kraju i Pomorza, w regionie gdańskim rzadki i obecnie na większości stanowisk wymarły), woskownica europejska, rosiczka okrągłolistna, wrzosiec bagienny, bagno zwyczajne, widłak goździsty, grążel żółty.

Rezerwat to także ważne miejsce gniazdowania gatunków zagrożonych w skali europejskiej: turkawka, muchołówka szara, gąsiorek, gniazduje tu również rzadki brodziec – samotnik. Jest to miejsce bytowania zwierzyny płowej, dzika, zająca szaraka, jeża wschodniego, drapieżników: lis, jenot, borsuk, wydra, łasica, kuna leśna. Płazy są tu reprezentowane przez 5 gatunków: 2 gatunki ropuch – szara i zielona, żaby – wodna, moczarowa, trawna. Występują tu 4 gatunki gadów: jaszczurka zwinka, padalec, żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny.

Do Wierzchucina można dojechać z Dębek lub Białogóry.